nhà lãnh đạo cần có kỹ năng gì

3 Phong cách lãnh đạo tồn tại và có tác dụng

Một nhà lãnh đạo tốt sẽ vận dụng cả ba phong cách trên, tùy thuộc vào những nhân tố cấu thành như người lãnh đạo, các