thăng tiến

6 quyết sách nghề nghiệp giúp bạn thăng tiến năm 2017

Xây dựng mạng lưới mối quan hệ. Hãy thực hiện việc này như hôm qua, hôm kia bạn đã làm! Đừng đợi đến khi cần tìm

12 “mẹo” tâm lý luôn hiệu quả trong giao tiếp để thăng tiến

Nếu công việc của bạn gắn liền với những người khác, bạn hoàn toàn có thể “buộc” họ ứng xử lịch sự và nhẹ nhàng hơn.