tìm việc làm online

Để làm việc từ xa tốt nhất cần điều kiện gì?

Bạn là người đáng tin cậy. Bạn không trốn khi tới deadline mà hàng vẫn chưa xong. Bạn trong chế độ sẵn sàng nghe điện thoại

Những điều cần xem xét lại khi tìm việc làm online

Bạn không có được môi trường làm việc công sở, không ai thúc ép bạn, không ai để bạn cạnh tranh, ít động lực phấn đấu