tuyển dụng hiện nay

7 Sai lầm trong tuyển dụng cần chú ý

Nhiều nhà tuyển dụng khi phỏng vấn không nói rõ cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, thời gian có quyết định cuối cùng, chạm

Những điều nhà tuyển dụng chưa từng tiết lộ với ứng viên

Mức lương chính xác có thể chưa cần tiết lộ trực tiếp nhưng bạn vẫn nên cung cấp cho ứng viên kế hoạch trả lương rõ

Đa dạng phương thức tuyển dụng như thế nào?

Việc “đãi cát tìm vàng” cho những vị trí rất ít người ứng tuyển, đáp ứng đầy đủ tiêu chí do DN đưa ra luôn khiến